Sık sorulan: D2 Turizm Belgesi Nasıl Alınır?

D2 belgesi fiyatı ne kadar?

D2 Yetki Belgesinin özellikleri şu şekildedir; Belge harç ücreti: 180.031 TL. Minimum 75 koltuk kapasitesi. Minimum 30.000 TL sermaye.

D2 belgesi kimlere verilir?

D2 belgesi, şehir içinde taşımacılık görevini gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. D2 yetki belgesiyle birlikte ‘Arızi’ olarak adlandırılan, belirli zaman tarifesine uymaksızın seferler düzenlenebilmektedir.

D2 belgesi kaç koltuk sayisi?

D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

D2 yetki belgesi kiralanabilir mi?

Kiralama sürecinde herhangi bir sınırlama veya düzen de bulunmamaktadır. D2 belgesi kiralamak isteyen kişiler ile belgeyi kiraya veren kişiler arasında da noter onaylı bir sözleşme yapılabilir.

D2 belgesi ne kadar 2021?

Yeni yetki belgesi ücretlerine göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı belgesi D1 218 bin 220 TL oldu. Yine şehirlerarası tarifesiz yolcu taşımacılığı belgesi D2 ise 180 bin 31 TL oldu. 100 km’ye kadar olan tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı belgesi D4 ise 6 bin 618 TL oldu.

D2 belgesi ile öğrenci servisi yapılır mı?

Bu kapsamda yeni yönetmelik uyarınca da B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olan araçlar şehirlerarası okul servis hizmeti verebilecektir. Danıştay, şehirlerarası servis taşımacılığında B2, D2 veya D4 yetki belgeleri ile belediyeden izin alınmaksızın faaliyette bulunulabileceğini açıkça kabul etmektedir.

You might be interested:  Sık sorulan: Truva Turizm Sahibi Kim?

D2 belgesi neden iptal edilir?

A1, B2 ve D2 yetki sahipleri bir takvim yılı içerisinde ikinci kez aynı ihlali yaptıklarında yetki belgesi iptal edilir. Yetki belgesi sahibine de iki yıl geçmeden yeni yetki belgesi düzenlenemez.

D4 yetki belgesini kimler alabilir?

D4 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar. D4 yetki belgesi, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

D2 ve B2 belgesi nedir?

D2 Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 16. maddesinde, 17. maddedeki şartları taşımak kaydıyla yurtiçinde sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları, B2 yetki belgesi sahipleri ise; sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar sözleşmeli

D2 belgesi nasıl alınır 2020?

D2 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin odaya kayıtlı olmaları gerekmektedir. Ayrıca ortak, yönetici ve sahiplerinin aktif vergi mükellefi olması, en az 30.000 Türk Lirası işletme sermayesine sahip olması ve belli suçlardan sabıka kayıtlarının olmaması şartları aranmaktadır.

D1 yetki belgesi ne kadar?

Yönetmelikle otobüsle ticari ve tarifeli yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesinin fiyatı yüzde 566 zamla 30 bin liradan 200 bin liraya, otobüsle ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesinin ücreti de yüzde 1000 zamla 15 bin liradan 165 bin liraya çıkarıldı.

A 1 Belgesi nasıl alınır?

A1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

  1. A1 yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt edilmiş 4 adet özmal ticari otomobil sahibi olmaları şarttır.
  2. A1 yetki belgesi ile yapılacak taşımalarda seferin başlangıç veya bitiş yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olmalıdır.
You might be interested:  Sık sorulan: Imar Durumu Turizm Ne Demek?

D 4 Yetki Belgesi nasıl alınır?

D4 yetki belgesi almak isteyenler taşıma yapacakları il veya ilçelerde kendi merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan veya UKOME den alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu veya UKOME den

K2 belgesi ne demek?

K2 Yetki belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

C 2 yetki belgesi nedir?

C2 yetki belgesi yurtiçi ve uluslararası ticari amaçlı ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklar için verilen belgedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *