Hızlı Cevap: Turizm Acentesi Ne Demek?

Türkiyede kaç tane seyahat acentası var?

Gelelim bu turistleri getiren ve turistin Türkiye ‘ye ayak basması ile birlikte birçok zorlukla mücadele eden tur operatörleri ve acentaların durumuna… Ülkemizde 12 bin civarında seyahat acentası olduğu biliniyor.

C grubu seyahat acentası nedir?

Seyahat acentası grupları C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler. Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

Acente kavramı nedir?

Acente, ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru ya da müstahdem gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yöre veya yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse ya da faaliyet konusu bu olan

Tur acentası ne demek?

Seyahat acentesi, açık hava etkinlikleri, vize, hava yolu, oto kiralama, seyahat hattı, oteller, demiryolları, seyahat sigortası ve tur paketler gibi tedarik zinciri adına halka seyahat ve turizmle ilgili hizmetler sağlayan özel bir satıcı veya kamu hizmetidir.

Turizm seyahat acentası ne iş yapar?

Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşlardır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Turizm Işletmeciliği Ne Kadar Maaş Alır 2016?

Turizm acentası açmak için neler gerekli?

Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı aslı, Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti. Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C.

Seyahat acentası grupları nedir?

Seyahat acentaları uyguladıklara hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır: A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler. B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

Incoming Seyahat Acentası nedir?

Gelen Turist ( İncoming ) Nedir? Yurtdışından, yurtiçine tatilci getiren acentalara İncoming acentası denir. Örneğin; Rusya’dan ülkemize tatilci getiren bir acenta İncoming acentasıdır. Bunun tam tersi ülke içindeki tatilcileri, yurtdışına çıkartma işine ise Outgoing denmektedir.

Türsab ne iş yapar?

TÜRSAB ‘ın amacı, seyahat acentelığı mesleğinin ve faaliyet alanının temeli olan Türk Turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. TÜRSAB, hem yönetim hem de denetim görevi üstlenerek seyahat acentelarının belli bir hizmet kalitesinde hizmet vermesini sağlamaktadır.

Acentenin yükümlülükleri nelerdir?

Acentenin yükümlülükleri de yukarıda ele alındığı üzere ‘müvekkilin işlerini görme ve menfaatlerini koruma yükümlülüğü, bilgi verme yükümlülüğü, verilen talimata uygun hareket etme yükümlülüğü, önleyici tedbirler alma yükümlülüğü, müvekkile ait parayı zamanında ödeme yükümlülüğü, rekabet yapmama yükümlülüğü ‘dür.

A tipi acente nedir?

A grubu, Tüm Seyahat Acenteleri Birliğini İfade ediyor. B grubu Acenteler uluslararası kara, deniz, hava ulaştırma araçlarının ve A grubu acentelerin bilet satış faaliyetlerini, C grubu Acenteler ise sadece Türk vatandaşlarına yönelik turizm faaliyetlerini yürütüyor.

Türk Ticaret Kanununa göre acentelik nedir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ‘nun 102. vd. maddelerinde düzenlenen acente; ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Turizm Stajyer Ne Iş Yapar?

Tur ne anlama gelir?

tur anlamı 2. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılan iş. 3. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir proGrama göre yapılan seyahat.

Ilk seyahat acentasını kim kurdu?

1840 yılından itibaren T. Cook trenle grup gezileri düzenlemeye başlar. Düzenli olarak seyahat tertipleyen ilk seyahat acentası işletmecisi Thomas Cook’tur. İlk olarak 1841 yılında Leicester-Loughborough ara- sında bir dernek için gezi düzenleyerek seyahat acentacılığını başlatmıştır.

Toptancı Seyahat Acenteleri nedir?

Toptancı Seyahat Acenteleri ( Tur Operatörleri) Toptancı seyahat acenteleri henüz ortada bir hizmet talep eden hizmet kuruluşu olmadan tur ve paket turlarla ihtimal talebe göre turistik bir ürün oluşturarak piyasaya satışa sunan kuruluşlardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *