FAQ: Sağlık Turizm Şirketi Nasıl Kurulur?

Sağlık turizmi şirketi nasıl açılır?

Genel anlamda Sağlık Turizmi & Seyahat Acentası işyeri açılışı yapabilmek için öncelikle kuruluş aşamasında Vergi Dairesi, şahıs işletmeleri için seçmeli olarak ticaret ya da meslek odası, sermaye şirketleri için ticaret odası başvurusu yapılması gerekiyor. Eğer personel çalıştırılacaksa SGK başvuruları yapılacak.

Sağlık turizmi Yetki Belgesi nasıl alınır?

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak İçin Şartlar

 1. Kalite değerlendirmesinden en düşük 85 puan aldığını kanıtlayan belge.
 2. Uluslararası Sağlık Turizm Birimi kurduğuna dair mesul müdür tarafından imzalı resmi yazı
 3. USTB bünyesinde görev yapan doktor ve diğer personellerin yabancı dil yeterliliğini gösteren belgeler.

Sağlık turizmi acentaları ne iş yapar?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümünün ana amacı kişilere sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortam sunmaktadır. Özellikle kişilerin hastalıklarına göre iyi bir konaklama içerisinde olmasına yardımcı olmaktadır. Bu bölüm içerisinde bulunan kişilerin sağlık konuları hakkında oldukça bilgili olması gerekmektedir.

Sağlık turizmde aracı kuruluşlar yetki belgesini nereden almaktadır?

Yönetmeliğin 5. maddesi’nin 1. fıkrası’nda, uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini Sağlık Bakanlığı’ndan alması gerektiği, bu belgeyi almayanların faaliyetlerinin Bakanlıkça durdurulacağı belirtilmektedir.

Seyahat Acente Belgesi nasıl alınır?

ACENTA KURULUŞ EVRAKLARI. Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur.

You might be interested:  Turizm Acentaları Nasıl Para Kazanır?

Sağlık turizmi işletmeciliği bölümü nedir?

Sağlık Turizmi İşletmeciliği bir önlisans programıdır ve bölümün amacı mezun bireylerin meslek hayatlarında hastalarını en iyi sağlık ve konaklama olanaklarını değerlendirerek en iyi hizmet almalarını sağlayacak kişileri yetiştirerek sektöre kazandırmaktır.

Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi Nedir?

Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi Nedir? Uluslararası sağlık turistinin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, tercümanlık ve aracı kuruluşlarla ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunun sağlandığı birime uluslararası sağlık turizmi birimi denir.

Uluslararası Hasta ne demek?

Ayrıca uluslararası hasta sınıflaması Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmıştır; Sosyal güvenlik kuruluşları arası anlaşma kapsamında birbirlerinin sağlık hizmetleri olanaklarından yararlanma amacıyla Türkiye’ye gelen kişilere “Sosyal Güvenlik Kurumuyla Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta ” denilmektedir.

Sağlık turizmi ne demek?

Sağlık turizmi; insanların sağlıklarıyla ilgili olarak hem tedavi edici hem rehabilite edici hem de sağlığa faydalı hizmetler almak amacıyla yaşadıkları ülke dışında başka bir ülkeyi ziyaret etmesidir. Sağlık amaçlı seyahat eden turiste ise ‘ sağlık turisti’ denilmektedir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ

 • Tescil ve Koruma desteği;
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik Danışmanlık Desteği;
 • Belgelendirme Desteği;
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği;
 • Yurt Dışı Birim Desteği;
 • Danışmanlık Desteği;
 • Acenta Komisyon Desteği;
 • Tercümanlık Hizmetleri Desteği;

Turizm Yetki Belgesi Nedir?

Turizm Tesisleri için İşletmeye Geçiş Aşamasında verilen belgedir. Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Seyahat acentaları ABC grubu nedir?

a ) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

You might be interested:  Sık sorulan: Turizm En Çok Hangi Bölgemizde Gelişmiştir?

Sağlıklı turizm belgesi nedir?

Turizm Sertifikasyon Programı Nedir? Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek Sağlıklı turizm sertifikası; havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyecek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *