FAQ: Eko Turizm Ne Demek?

Eko turizm ne demektir?

Ekoturizm, oldukça yeni bir kavram. Buna göre ekoturizm, “yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanısıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır” olarak benimsendi.

Eko turizm faaliyetleri nelerdir?

Her türlü doğal zenginliğin bulunduğu ülkemizde, ekoturizm başlığı altında; yayla turizmi, bisiklet turları, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi, foto safari, akarsu sporları (kano-rafting) agro- turizm (çiftlik turizmi ), botanik (bitki inceleme) turizmi, atlı doğa yürüyüşü, kamp-karavan turizmi, mağara turizmi, dağ turizmi

Ekoturizm türleri nelerdir?

4. Ekoturizm Çeşitleri ve Türkiye

 • Akarsu turizmi (kano-rafting),
 • Antik Kentler ve Tarihi Çekim Merkezleri.
 • Atlı doğa yürüyüşü
 • Av turizmi.
 • Bisiklet turları,
 • Botanik (bitki inceleme),
 • Dağ, doğa yürüyüşü (trekking), Dağcılık.
 • Foto safari.

Eko turizm nerelerde yapılır?

15 Ekoturizm Merkezi

 • Buzluk Mağarası, Elazığ
 • Ağrı Dağı, Ağrı
 • Ayder Yaylası, Rize.
 • Göksu Deltası, Mersin.
 • Çoruh Nehri, Artvin.
 • Gödet Vadisi, Karaman.
 • Narköy Çiftliği, Kandıra, Kocaeli.
 • Kaz Dağları, Çanakkale.

Eko turizm alanı nedir?

Ekoturizm, çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan turizm türü olarak tanımlanabilir. Bu noktada turizmin bir alt alanı olan doğa turizmi de en hızlı büyüyen turizm türlerinden birisi olmuştur.

You might be interested:  Sık sorulan: Turizm Acentaları Nasıl Çalışır?

Eko turizm imarı ne demek?

Ekoturizm Arsası Nedir? Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı bir seyahattir. Ekoturizm imarlı arsa ise; imara kapalı bölgelerde ekoturim yapılabilmesi için bölgedeki idari kuruluşların tamamından görüş alınarak özel belge ile verilen imar izin belgesidir.

Ekoturizmin özellikleri nedir?

Ekoturizm, 1- Benzersiz, ulaşılabilir (korunan veya korunmayan) doğal çevre gerektirir, 2- Katılımcılarının “istenen” davranışlarını geliştirir ve çevre ahlakını güçlendirir, 3- Kaynakları bozmaz, doğal çevrenin tüketici bir şekilde aşınmasına neden olmaz, arazinin uzun dönemli güvenliğini sağlar, 4- Dışsal (extrinsic)

Özel ilgi turizmi nedir?

Özel ilgi turizmi, geleneksel hale gelmiş boş zaman faaliyetlerinin ve rekreasyonel etkinliklerin, bireylerin ya da grupların özel ilgi alanlarına yönelik olarak planlanması ve geliştirilmesi sonucunda oluşan turizm türü olup, sürdürülebilir turizm anlayışının bir uzantısı olarak görülmektedir.

Türkiyede ne tür ekoturizm var?

Turizm Bakanlığı ekoturizmi; yayla turizmi, ornitoloji (kuş gözleme) turizmi, foto safari, akarsu sporları (kano-rafting) çiftlik turizmi, botanik (bitki inceleme) turizmi, bisiklet turları, atlı doğa yürüyüşü, kamp-karavan turizmi, mağara turizmi, dağ turizmi ve doğa yürüyüşü, botanik (bitki inceleme) gibi başlıklar

Ekoturizm ekonomiler için neden önemlidir?

Kitle turizmine bir tepki ve alternatif olarak 1990’lı yıllarda gelişme gösteren ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında etkin rolü olan ekoturizm, doğal ve kültürel alanlarda geliştirilebilecek en uygun turizm türü olup, amacına uygun olarak gerçekleştirildiği takdirde, hassas ekosistemlerin korunması ve bu

Ekstraktif turizm nedir?

Doğal çevre üzerinde yer alan bitki ve hayvanların yanı sıra, kültürel değerleri yerinde görmeyi, bunu gerçekleştirmek için genel anlamda kirlenmemiş ya da çok fazla zarar görmemiş alanlara seyahat etmeyi; öğrenmek, zevk almak ve hayranlık duymak gibi duygular besleyerek gerçekleştirmeye yönelik bir alternatif turizm

You might be interested:  Seç Turizm Kimin?

Çiftlik turizmi nedir?

Çiftlik turizmi, gelen ziyaretçilerin hem tarım ve hayvancılık, hem de çeşitli ekoturizm faaliyetlerini birlikte kullanabilmesini sağlayan, bunun yanı sıra yöre halkına ekonomik anlamda ek gelir kazandıran, aynı zamanda bölgenin kültürel anlamda tanıtılmasına da katkıda bulunan bir turizm çeşididir.

Sürdürülebilir ekoturizm nedir?

Sürdürülebilir ekoturizm Yöreye ziyarete gelen kişi ya da grupların çevreye ya da yerel halka kalıcı bir katkısının söz konusu olduğu turizm şeklidir.

Eko turizmin amacı nedir?

Ekoturizm, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin işlettiği küçük tesislerde, geleneksel mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef almaktadır. Ekoturizm, doğal ve kültürel çevreyi koruyarak ve halkın refahını gözeterek sorumluluk yoğun bir turizm faaliyeti olarak gerçekleştirilmelidir.

Sürdürülebilir turizm ilkeleri nelerdir?

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre sürdürülebilir turizm ilkeleri şunlardır:

 1. Atık yönetimi ve atık azaltımı
 2. Doğa dostu ulaşım.
 3. Yerel ekonominin desteklenmesi ve acil ticaret.
 4. Yerel işletmelerin desteklenmesi.
 5. Toplumsal ve kültürel değerlerin korunması

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *