Hangi Derecedeki Memurlar Uçakla Seyahat Edebilir?

Devlet memuru uçakla seyahat edebilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar çeşitli nedenlerle memuriyet mahalli dışındaki yerlere gidebilmektedirler. Yapılan yolculuklarda uçakla seyahat edilmesi durumunda ücreti diğer sınıflara göre daha yüksek olan business olarak adlandırılan tarife üzerinden de uçak bileti alınabilmektedir.

Yolluk kimlere verilir?

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

Yol gündelik süresi nedir?

*Memuriyet mahalli dışına görevlerine ait mesleki, sıhhi yeterlilik ve imtihan için gönderilenlere gidiş dönüş için yol gideri, yolda geçen günler için gündelik ile gönderildikleri yerde geçen sürenin en fazla 7 günü için gündelik verilir.

Memur yol Harcirahi nasil hesaplanir?

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde

Yolluk bildirimini kim düzenler?

6245 sayılı Harcırah Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki standart form birlikte değerlendirildiğinde yolluk bildirimlerinin bizzat ilgili memur tarafından düzenlenmesi ve varsa ekli belgelerle birlikte Kanunda belirtilen süreleri de göz önüne alarak görevin

You might be interested:  Sık sorulan: Seyahat Danışmanı Ne Iş Yapar?

Emekli yolluğu neye göre ödenir?

Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personel ile kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ilgili yılın gösterge rakamının

2020 emekli yolluğu ne kadar?

2020 yılı Temmuz- Aralık döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı; 13.558* 0,154461 = 2.094,18 TL – 15,89 TL Damga Vergisi = 2.078 TL net ödeme yapılacaktır.

Yolluk almak için ikametgah şart mı?

Harcırah Kanunu uyarınca bir göreve naklen atanan memur veya hizmetlinin sürekli görev yolluğuna hak kazanabilmesi için yeni memuriyet mahalline fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi gerekmektedir. Buna göre memur veya hizmetlinin ikametgahı da memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır.

Surekli görev yolluğu kimler alabilir?

Buna göre; anne, baba, dede, nine, çocuklar ve torunlar ve torunların çocukları için harcırah alınır.Burada dikkat edilmesi gereken bir husus ise maddede geçen “bakmakla yükümlü” olduğu kavramıdır.

2021 harcırah ne kadar?

2020 yılında Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 56,10 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2021 yılında %9,8 artışla 61,65 TL’ye yükseltilecektir. Ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 52,35 TL’den %9,9 artışla 57,55 TL’ye yükseltilecektir.

Yolluk ücreti ne zaman yatar?

* İlgili belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne yolluk bildiriminizi ve dilekçenizi teslim etmeniz gerekmektedir. Biriminizde ödenek bulunması halinde 15 gün içinde ödemeniz yapılacaktır.

Harcıraha neler dahil?

6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva etmektedir. Bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olunabilmektedir.

You might be interested:  Yolcum Nerede Istanbul Seyahat?

Sürekli görev yolluğu Kaç çocuğa kadar verilir?

Anne, Baba,Kayınvalide ve 4 çocuğu ile birlikte yeni memuriyet mahalline gidiliyor. Memur için aylık aldığı kadroya ödenen gündelik tutarında ödeme yapılır. Memur ve Hizmetli için mutat taşıt masrafı ödenir.

Sürekli görev yolluk bildirimi nasıl hesaplanır?

Sürekli görev yolluğu ödeme evrakında bulunması gereken evraklar kontrol edilir. Harcırah unsurları kontrol edilir. miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin %5 olarak hesaplanır. Eşlerden her ikisi de devlet memuru ise yarısı ödenir.

Öğretmenler ne kadar yolluk alır?

2020 yılı için belirlenen yevmiye 43,15 TL’dir. Yolluk hesaplanırken memur yevmiyenin 20 katını, aile fertleri ise 10 katını alır. Bu hesaplamaya yol ücreti(otobüs,uçak) kişi başına şoförler odasınca belirlenen tutar kadar eklenir. Ayrıca km başına 2,16 TL ödenir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *