Readers ask: Sığ Deniz Ne Demek?

Denizi Siğ ne demek?

Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.) Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.

Sığ su ne demek?

sığ su (shallow water) Denizin genellikle sahil kısmına yakın herhangi bir kısmında teknelerin seyretmelerine uygun olmayacak şekilde az su bulunan, çok derin olmayan yerler.

Sığ olması ne demek?

– Bilgi ve düşünce ve benzeri durumlar karşısında yeterli olmayan, yüzeyde kalan, ”Bu gerçekten çok sığ bir düşünce.”

Sığ adam ne demek?

1. “Ne söylersen söyle anlattığın karşındakinin anladığı kadardır” lafındaki anlayan taraftır.anlattığına pişman eder.zamanla bu insanla iletişim şeklin he diyip geçmek şeklinde olur. 2. sadece bilgiyle alakalı değil bence sığlık.

Seyrek ne anlama gelir?

1. Benzerleri ya da parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı; aralıklı olarak, aralıklı bir biçimde. 2. Çok bulunmayan, az rastlanan.

Sığ kıyı ne demek?

Kıyı boyundan -200 metre derinliğe kadar uzanan, bu uzanışı ile karaların çevresini türlü genişlikte çeviren az derin denizler.

Sığ su deniz suyundan temiz midir?

Sığ su derin sudan temiz değildir. Derin su sığ sudan temizdir. Ayrıca sığ suya atlamak ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Sığ su bayılması ne demek?

Sığ su bayılması tek nefes tutma süresi içerisinde yapılan dalışlar, su altında yüzme veya nefes tutma sırasında görülen bayılmalardır. Bayılmanın su içerisinde gerçekleşmesi oldukça tehlikeli bir durumdur. Bayılma sonucunda boğulma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınır.

You might be interested:  Readers ask: Deniz Kuvvetleri Er Ne Iş Yapar?

Sığ duruma gelmek nedir?

Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.

Sığ kelimesinin eş anlamı nedir?

Genellikle göl, deniz vb. derinliği için kullanılır. Ayrıca ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan anlamı da vardır. Sığ kelimesinin eş anlamlısı olarak yüzeysel kullanılabilir. Zıt anlamlısı ise derindir.

Sığ kalmak deyim midir?

Sığ kalmış: Herhangi bir konuda yeterli geniş bir bilgiye düşünceye sahip olmayan anlamlarına gelir. Deyim olarak geçmez.

Sığ düşünce ne demek?

Mecaz Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan: ” Sığ düşünce.”

Sığ bakış açısı ne demek?

Sığ bakış açısı, olayları, onların gerçek nedenlerini, neden-sonuç ilişkilerini örtme çabasının bir yöntemi olarak kimi yazar ve siyasetçi tarafından bilinçli olarak kullanılan bir tekniktir.

Dar görüşlü ne demek?

sf. Yeni ve değişik görüşleri benimsemeyen, anlayış göstermeyen (kimse).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *