Quick Answer: Deniz Yolu Nasil Yazilir?

Deniz yolu birleşik mi ayrı mı?

Vapur, sandal, deniz otobüsü, feribot gibi deniz taşıtlarının izlemek zorunda oldukları yol anlamına gelir. Bu kelime genellikle denizyolu şeklinde birleşik kullanılarak yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı deniz yolu şeklinde olmalıdır.

Şu anda nasil yazilir?

Bu kelimenin şu an mı, şuan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı şu an şeklinde olmalıdır.

Çamaşırhane nasıl yazılır TDK?

Çamaşırlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle çamaşır hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı çamaşırhane şeklinde olmalıdır.

Yeşil fasulye nasıl yazılır TDK?

Bu kelime genellikle yeşil fasulye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı yeşilfasulye şeklinde olmalıdır.

Demir yolu nasıl yazılır TDK?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, demir yolu şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Sıklıkla kullanılan ” demiryolu ” yazımı ise imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu ‘na göre kelimenin doğru yazımı ” demir yolu “dur.

Veya nasıl yazılır?

VEYA NASIL YAZILIR? Bu kelimenin veya mı, ve ya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı veya şeklinde olmalıdır.

Şuan mu şu an mı?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit ise bu kelime grubunun doğru yazılışı, ‘Şu an’ şeklinde öne çıkıyor. Bu anlamı ile beraber doğru yazılışı üzerinden cümle içerisinde değerlendirmek mümkün. ”Şu an hepimiz zaten zan altındayız.”

You might be interested:  Often asked: Deniz Zeyrek Eşi Kim?

Şu an neden ayrı yazılır?

Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte şu an kelimesinin yazım şekli.

Şimdiki nasıl yazılır TDK?

şimdiki, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, ‘ş’, ‘i’, ‘m’, ‘d’, ‘i’, ‘k’, ‘i’, şeklindedir. şimdiki kelimesinin tersten yazılışı ikidmiş diziliminde gösterilir.

Çamaşırhane nasıl yazılır Türkçe?

çamaşırhane. a. (çamaşırha:ne) Çamaşırlık: “ Çamaşırhanenin arkasındaki duvardan atladım, dedim.” -R. N. Güntekin. çamaşırhane, 11 karakter ile yazılır.

Ovuşturup nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Oğuşturmak şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ovuşturmak şeklinde olmalıdır.

Öğleyin nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Öğlenleyin şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Öğleyin şeklinde olmalıdır.

Yeşil fasulye kuru fasulye nasıl yazılır?

Fasulye tohumundan yapılan etli veya etsiz salçalı, sulu yemek. Yeşil kabuklarından ayıklanıp kurutulmuş fasulye anlamına gelir. Bu kelime genellikle kurufasulye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı kuru fasulye şeklinde olmalıdır.

Fasulye yazimi dogru mu?

Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz. FASULYE NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu’na göre ” fasulye ” olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ” fasülye ” olarak hatalı yazılır.

TDK nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu ‘nun kısaltması olan TDK bazen Te-De-Ke, bazen Te-De-Ka şeklinde okunmaktadır. Türk Dil Kurumu ‘nun resmi sitesi olan tdk.gov.tr’de görülmektedir ki kurum kendisinden bahsettiğinde ” TDK ‘ya” değil ” TDK ‘ye”, ” TDK ‘nın” değil ” TDK ‘nin” şeklinde ince çekim eki getirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *