Quick Answer: Deniz Taşımacılığına Ne Denir?

Lojistik denizyolu taşımacılığı nedir?

Deniz yolları üzerinden, limanlar arası transfer işleminin gerçekleştirilmesi, ürünlerin nakledilmesi, istenilen yere, istenilen zamanda gönderilmesi anlamına gelmektedir. Denizyolu taşımacılığı ifadesi ise, bu limanlar arasında düzenli taşımacılık hizmetlerinin, lojistik hizmetlerinin verilmesi anlamına gelmektedir.

Deniz yolu ile taşınan yükler nelerdir?

Uluslararası denizyolu taşımacılığında taşınan ithalat yükü sıralamasında sanayi mamulleri, ham petrol, kömür ve diğer yükler sırasıyla yer almaktadır. Denizyoluyla taşınan ihracat yükünde ise ilk sırayı sanayi mamulleri almakta daha sonra ise sırasıyla maden cevheri, petrol ürünleri ve diğer yükler yer almaktadır.

Düzenli hat taşımacılığı nedir?

Düzenli (Liner) Taşımacılık: Bu taşımacılık türü, tramp taşımacılığın aksine yükün değil hizmetin ön planda olduğu bir taşımacılık türüdür. Bu taşımacılık türünde yük genel olarak heterojendir. Parça yük olarak tanımlanan bu yükler ambalajlı şekilde ya da adet esasına göre gemilere yüklenmektedir.

Gemi taşımacılığı nedir?

Malların, deniz yolu ve yük gemileri yardımı ile taşınması işlemi, deniz yolu taşımacılığı olarak adlandırılır. Lojistik sektöründe hızlı, kaliteli mal taşıma işlemi, aynı zamanda düşük fiyatlı taşımayı da beraberinde getirmek zorundadır.

Uluslararası denizyolu Taşimaciliği nedir?

Ülkeler arasında denizyolu ile gerçekleşen taşımacılık işlemine uluslararası denizyolu taşımacılığı ismi verilmektedir. Uluslararası sularda gerçekleşen taşımacılık faaliyetleri oldukça ucuzdur. Hassas ve tehlikeli ürünlerin olumsuzluklar yaşanmadan taşınabilmesi için bu taşımacılık türü tercih edilmektedir.

You might be interested:  Question: Deniz Yıldızı Banu Kim?

Taşıma türleri nelerdir?

Unimodal taşımacılık; karayolu, havayolu, denizyolu, nehir yolu ve boru taşımacılığı şeklinde yapılır.

 • Kara yolu taşımacılığı
 • Deniz yolu taşımacılığı
 • Hava yolu taşımacılığı
 • Demir yolu taşımacılığı
 • Boru Hattı Taşımacılığı
 • Nehir Yolu Yaşımacılığı
 • İntermodal taşımacılık.
 • Kombine taşımacılık.

Konteyner taşımacılığının sağladığı yararlar nelerdir?

Bu taşımacılık türünün sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir;

 • Üretiminde kullanılan yüksek teknolojili materyallerin sağladığı dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım imkanı,
 • Varış noktasına kadar sürekli olarak açılmadan tek işlemde taşınabilmesi,
 • El değdirmeden taşıma imkanının sunduğu hijyenik nakliyat avantajı,

Denizyolu ulaştırması nedir?

Denizyolu Taşımacılığı Nedir Deniz yolu taşımacılığı özellikle uluslararası ulaştırmada en fazla kullanılan taşımacılık türüdür. Deniz yolu ile taşımacılığın ucuz olmasının yanı sıra çok miktarda ve hacimdeki yüklerin uzun mesafesinde taşınmasında çok elverişli bir ulaşım türüdür.

Denizyolu Taşımacılığı türleri nelerdir?

Denizyolu Taşımacılığı Türleri Nelerdir?

 • Tanker Taşımacılığı
 • Ro – Ro Taşımacılığı
 • Kombine Taşımacılık.
 • Konteyner Taşımacılığı
 • Dökme Yük Taşımacılığı

Trump tasimacilik nedir?

Tramp taşımacılık, yüke sahip olan iki liman arasında yapılan, belirli bir zaman ve tarihi olmayan taşımacılık türüdür. Ham petrol, yeraltı madenleri, kereste, kömür gibi geminin tamamına ya da büyük bir bölümüne yüklenebilen malzemelerin tek seferde taşınabilmesi esasına dayanır.

Tanker Taşimaciliği nedir?

Deniz yolu ile yapılan farklı bir yük taşıma türü de tanker taşımacılığıdır. Tanker taşımacılığı ile deniz yolu kullanılarak genellikle petrol ve türevi ürünler taşınmaktadır. Tanker taşımacılığı yapan gemilere tanker denilmesinin sebebi taşıdıkları yükten ve taşıma özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Modern taşıma nedir?

Bir ülkede üretilecek ürün için her parçanın farklı ülkelerden tedarik edilmesi bir bütün haline gelebilmesi için hangi süreçlerden geçtiğini iyi anladığınızda mevcut olan modern lojistiği anlamış olursunuz.

Deniz yolu ulaşımı neden ucuzdur?

Çünkü, denizyolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığına oranla 3.5 kat, karayolu taşımacılığına oranla 7 kat daha ucuza gerçekleştiriliyor. Denizyolu taşımacılığının bir başka tercih nedeni ise büyük miktarlardaki yüklerin bir defada bir yerden diğer bir yere taşınması imkanını sağlamasıdır.

You might be interested:  Deniz Motoruna Ce Belgesi Nasıl Alınır?

Deniz yolu neden önemli?

Denizyolu taşımacılığı dünyanın en güvenilir taşımacılık yollarından birisidir. Özellikle bütün yük ve mallar, gönderileceği limana kırılma ya da hasar alma riski olmadan ulaştırılabilmektedir. Ayrıca fire oranı en düşük olan taşımacılık seçenekleri arasında Denizyolu taşımacılığının olduğu ise unutulmamalıdır.

Deniz yolları nelerdir?

Deniz yolu ulaşımı, gemi, vapur, ve benzeri deniz araçlarıyla yapılmakta olan bir ulaşım şeklidir. Daha çok uluslararası ticarette önem taşımaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de deniz ulaşımını gerçekleştiren doğal limanlar olduğu gibi, dalgakıranlarla korunmuş yapay limanlar da vardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *