Often asked: Deniz Sığ Ne Demek?

Sığ kıyı ne demek?

Kıyı boyundan -200 metre derinliğe kadar uzanan, bu uzanışı ile karaların çevresini türlü genişlikte çeviren az derin denizler.

Edebiyatta sığ ne demek?

[sıfat] Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.) ” Sığ düşünce.”

Sığ kelimesi ne anlama gelir?

Gündelik yaşamda sığ kelimesi gerçek ve mecazi anlam olarak her iki koşulda da yoğun olarak değerlendirilmektedir. – Deniz, akarsu ya da göl için derinliği az olan, – Bilgi ve düşünce ve benzeri durumlar karşısında yeterli olmayan, yüzeyde kalan, ”Bu gerçekten çok sığ bir düşünce.”

Sığ bir insan olmak ne demek?

1. “Ne söylersen söyle anlattığın karşındakinin anladığı kadardır” lafındaki anlayan taraftır.anlattığına pişman eder.zamanla bu insanla iletişim şeklin he diyip geçmek şeklinde olur.

Bayağı ne anlama gelir?

BAYAĞI NE DEMEK: 1- Aşağılık, pespaye. 2- Basit, adi, amiyane, banal. 3- Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade.

Sığ yeri ne demek?

Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.): “Mercan adaları sığ bir kayalığın etrafını alırlar.”

Sığ duruma gelmek nedir?

Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.

Sığ bakış açısı ne demek?

Sığ bakış açısı, olayları, onların gerçek nedenlerini, neden-sonuç ilişkilerini örtme çabasının bir yöntemi olarak kimi yazar ve siyasetçi tarafından bilinçli olarak kullanılan bir tekniktir.

You might be interested:  Hangi Deniz Ürünleri Helal?

Sığ düşünce nedir TDK?

Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan: Sığ düşünce.

Sığ kelimesinin eş anlamı nedir?

Genellikle göl, deniz vb. derinliği için kullanılır. Ayrıca ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan anlamı da vardır. Sığ kelimesinin eş anlamlısı olarak yüzeysel kullanılabilir. Zıt anlamlısı ise derindir.

Dar görüşlü ne demek?

sf. Yeni ve değişik görüşleri benimsemeyen, anlayış göstermeyen (kimse).

Geri kafalı ne demek?

geri kafalı ne demek? Yenilikleri istemeyen, eskiye bağlı (kimse).

Primitif ne anlama gelir?

primitif ne demek? İlkel. İlk, özgün. Primitive, primeval; primal, wild; pristine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *