FAQ: Deniz Baykal Hangi Partide?

Deniz Baykal CHP ne zaman bıraktı?

Eylül 2000 tarihinde tekrar CHP genel başkanı seçilmiştir ve 2002 Türkiye genel seçimleri’nde partisi ana muhalefet olmuştur. 2010 yılında kendisi ve başka bir CHP milletvekili içinde bulunduğu iddia edilen gizli kamera görüntülerine meydan okumak için genel başkanlık görevinden istifa etmiştir.

CHP sosyalist mi?

Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması “CHP” şeklindedir. Simgesi Altı Ok’tur. TBMM’de 136 milletvekili ile ana muhalefeti temsil eden partidir. Parti tüzük ve programında belirtilen bu görüşlerin yanında demokratik sosyalist ve sosyal liberal eğilimler de barındırmaktadır.

CHP genel başkanları kimlerdir?

  • Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938)
  • Celâl Bayar (vekil, 1938)
  • İsmet İnönü (1938-1972)
  • Kâmil Kırıkoğlu (vekil, 1972)
  • Bülent Ecevit (1972-1980)
  • Mustafa Üstündağ (vekil, 1980-1981)
  • 1981-1992 yılları arası kapalıydı.
  • Deniz Baykal (1992-1995)

CHP Sosyalist Enternasyonale üye mi?

Sosyalist Enternasyonal, sosyal demokrat, demokrat sosyalist ve işçi sınıfı partilerinin ortak olduğu bir ülkelerarası enternasyonalist bir organizasyondur. Organizasyona Türkiye’den CHP üyedir.

CHP solcu mu?

1965 genel seçimlerinin hemen öncesinde 29 Temmuz 1965’te Genel Başkan İsmet İnönü, gazeteci Abdi İpekçi’ye verdiği mülakat sırasında CHP’nin çizgisinin “ortanın solu” olduğunu ilk kez dillendirmiştir: « “CHP, bünyesi itibarıyla devletçi bir partidir ve bu sıfatla elbette ortanın solunda bir anlayıştadır.” »

Komünist nedir neyi savunur?

Komünizm (Latince kökenli communis – ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *